Member Login               Search :             language    :   

 

ความลับทางการค้า -> ความลับทางการค้า (Trade Secret )

ความลับทางการค้า (Trade Secret )

ค่าจัดส่ง รวมค่าจัดส่งแล้ว
จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า

-บริการให้คำปรึกษาเรื่องความลับทางการค้า โดยทนายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
- บริการวางระบบความลับทางการค้า
- บริการร่างสัญญาความลับทางการค้า
- บริการติดตามสืบค้นข้อมูลผู้ละเมิดความลับทางการค้า
- บริการร่างสัญญาอนุญาตให้ใช้ความลับทางการค้า
- บริการ ร่างสัญญาโอนความลับทางการค้า
- บริการออกโนติส หนังสือแจ้งเตือนผู้ละเมิดความลับทางการค้า
- ดำเนินคดีกับผู้ละเมิดความลับทางการค้า

มีปัญหาเรื่องความลับทางการค้า เชิญปรึกษาเรา
ด้วยประสบการณ์กว่า 15ปี
บริษัท แบรนด์ไทย ดอทคอม จำกัด 
02 8817815 / 02 4339961-2 / 081 6617058

ความเห็น
0